(Agnieszka Niemira)


through
the sound of snow
chochoły*
dancing
in my past
in my future
(* Stanisław Wyspiański 'Wesele')